تامين بيش از  50,000,000  قطعه ومجموعه در سال جهت مونتاژ در خطوط توليد خودروسازان بزرگ كشور

ايران خودرو /  ساپكو / سايپا /  سازه گستر / مهركام پارس / محورسازان / برنز

ساخت قالب وتوليد انواع قطعات پلاستيك خودرو

ISO/TS  16949:2009

ISO  9001:2008

گريد  B  ساپكو

گريد  B  سازه گستر

تزريق   انواع  پليمرهاي   صنعتي  از     1      الي   700   گرم

با استفاده از ماشين تزريق به روز  با ظرفيت  35  الي 300  تن 

توليد انواع قطعات پلاستيك با استفاده از مواد

PA , PP , POM , PE , ABS , ABS-PC , PA-GF , PC , PA6 , PA66 , PVC

خدمات آزمايشگاهي
خدمات آزمايشگاهي

انجام آزمايشات مربوط به قطعات پلاستيكي مطابق استانداردهاي روز صنعت خودروسازي

تست ضربه- نيروسنجي- فرسايش آب و هوايي - مقاومت حرارتي - لكه پذيري

Previous Next Play Pause
تولید قطعات خودرو تولید قطعات خودرو
مشتريان ما مشتريان ما
قالبسازي وتوليد قالبسازي وتوليد
استانداردهاي مديريت كيفيت استانداردهاي مديريت كيفيت
تزريق پلاستيك تزريق پلاستيك
توليد قطعات پلاستيك توليد قطعات پلاستيك
خدمات آزمايشگاهي خدمات آزمايشگاهي
 • 001
 • 1580
 • 8058
 • 3680
 • 65zl
 • 6024
 • 7680
 • 693a
 • 1053
 • 1175
 • 1401
 • 3680-1
 • 3680-2
 • 43980
 • 3580
 • 1180
 • 7980
 • 9005
 • 054
 • Z1700
 • 5780
 • 013A
 • 2080
 • 5480
 • 6180
 • 9029
 • 9046
 • 9223
 • 9380
 • 9480
 • 9680
 • 9720
 • 9912
 • 0080
 • 865
 • 1041
 • 1052
 • 6023
 • 6028
 • 6021
 • 7041
 • 9006
 • Z000
 • 1041
 • 1043
 • 1100
 • 1175-AB
 • 81080
 • 8680
 • 5043
 • 1980
 • 1065
 • 1067
 • 1103980
 • 1073
 • 0298
 • 1113
 • 1517
 • 2013
 • 2014
 • 4166
 • 4580
 • 4680
 • 30080
 • 1880
 • 1045
 • 7380
 • 1513
 • 6280
 • 95980
 • 9980
 • 9190
 • 9585

Custom HTML Module

This module allows you to create your own HTML Module using a WYSIWYG editor. Help